Kaydet
İsim :
E-posta :
Kimin adına :
Canlı yayın
Mukaddes mekânlar
El-Kefîl Panorama
 
17/11/17
Yüce Dini Merceiyet: “Kamu malının korunması zorunludur ve ona haksız yere el uzatmak halkın malını çalmak sayılır.”
Hutbeden önemli satırbaşları
Hutbe metni
  • Salih vatandaş; hayır ve yarar kaynağı olacak vatandaştır. İnşa etmeye, geliştirmeye, ilerlemeye ve kalkınmaya katkıda bulunacak vatandaştır.Başka vatandaşlar ile barış ve sevgi içerisinde bir arada yaşayan vatandaştır.
  • Önemli salih vatandaşlık ilkelerinden biri de: Başkaları ile olan sorun, çekişme ve ihtilafları (ayrılıkları) anlaşarak ve diyalog kurararak çözmektir
  • Salih vatandaşlık; sorunların ve çekişmelerin çözümünde karşılıklı anlaşıp diyalog kurma üslubuna başvurmayı gerektirir.
  • Salih vatandaş; kendisi ile başkaları arasındaki ilişkiyi düşmanlık ve nefret ilişkisine dönüşmesine yol açacak herhangi bir yöntem ya da üsluptan uzaklaşan kimsedir.
  • İslam; toplumun güçlü olması için birey ve toplum arasındaki sevgi ve saygı ilişkilerin sürmesini tavsiye etmiştir.
  • Büyüğe saygılı olmalı, hürmet göstermeli; küçüğe karşı merhametli olmalıdır. Bu da her yerde olmalıdır; ister kamuya açık yerlerde ister hükümet dairelerinde isterse de başka yerlerde olsun, farketmez.
  • Toplumda önemli ve saygın görevleri yerine getiren kimselere saygı gösterilmelidir. Bu başlığın altına girenlerin bazısı (görevlerini yerine getirmede) kusurlu olsa bile topluma hizmeti önemli, tehlikeli ve hassas olan ünvanlar vardır.
  • Toplumun uygarlığının ölçüldüğü hususlardan biri de çevreyi korumak ve temizliktir.
  • Hepimizin üzerine düşen; cadde temizliğine, içinde bulunduğumuz binanın temizliğine, okul temizliğine, üniversite temizliğine, kamuya ait yerlerin temizliğine özen göstermek, yeşil alanları korumak ve onları arttırmaktır.
 
Haberler