Habari za Ataba
Khutuba za Ijumaa
16/03/2018
Marjaa dini mkuu atahadharisha ongezeko la talaka katika jamii ya wairaq na ataka jamii ifundishwe maadili ya kujenga familia na kulinda mshikamano…
Madhumuni muhimu katika khutuba
 • Marjaa dini mkuu atahadharisha ongezeko la talaka katika jamii.
 • Asisitiza jamii ifundishwe maadili mema na kulinda mshikamano.
 • Sheria tukufu za uislamu zinasisitiza umuhimu wa kujenga familia.
 • Familia ndio mbegu ya kwanza ya msingi wa mwanadamu.
 • Kila mtu anatokana na familia.
 • Kila mtu anatakiwa ajiulize kwa nini familia ivunjike na kubomoka?
 • Baadhi ya mambo yanayo vunja familia ni:-
 • Kuchagua mchumba kwa kuangalia mali ambayo ni fitna kubwa katika dunia hii, huharibu watu na miji.
 • Wana ndoa kuzama katika maasi na kila mmoja kutoona umuhimu wa ndoa yake au mmoja kati yao.
 • Baba kutokua pamoja na familia yake, au anaweza kuwepo lakini akawa bize na mambo yake na asiangalie kabisa familia yake.
 • Hakika familia ni muhimu kushinda kila kitu katika jamii.
 • Haifai kukimbilia talaka linapo tokea tatizo au watu kushajihisha itolewe talaka.
 • Talaka ni kitu cha mwisho kabisa baada ya kukosekana njia ya kutatua tatizo.
 • Siku hizi watu hawajali kuita ndugu wa mke na ndugu wa mme kuja kusuluhisha tatizo kama Qur’an inavyo sema.
 • Wana ndoa mnaishi na watu, watumieni kutatua migogoro kwa amani na utulivu.
 • Baadhi ya wakati watu hudai talaka kwa kuona kuna faida ya mali katika kuachana kwao.
 • Kuna wazazi wanashindana kutaja mahali kubwa wanapo ozesha mabinti zao.
 • Binti yako ni mtoto wako sio mradi wa kibiashara.
 • Usitafute utajiri kupitia binti yako, hilo ni kosa kubwa sana.
 • Angalieni mambo ya msingi katika kuozesha na sio mali.
 • Natoa wito kwa wanaume na wanawake pamoja na taasisi za kiraia wafundisheni maadili mema wana familia na suluhisheni migogoro yao.
 • Wafundisheni kujenga familia na sio kuzibomoa.
Marjaa dini mkuu: Sifa ya imani ya kweli ni kufuata haki na kuhukumu k
Marjaa dini mkuu: Kuna tatizo pale Aalim anapozungumza na asisikilizwe
Marjaa dini mkuu: Tunahitaji viongozi wenye fursa ya kufanya mabadilik
Ziara kwa niaba
Ziara ya Imamu Hussein na ndugu yake Abulfadhil Abbasi (a.s) katika usiku wa Ijumaa
Maktaba ya picha za video
Maktaba ya picha za mnato