Habari za Ataba
Khutuba za Ijumaa
12/01/2018
Marjaa dini mkuu asisitiza umuhimu wa kuheshimu misingi ya kimaadili katika jamii na kujitenga na fikra za ubaguzi, na ametahadharisha chuki za kisiasa na kudharau watu wengine…
Madhumuni muhimu katika khutuba
  • Marjaa dini mkuu asisitiza umuhimu wa kuheshimu misingi ya kimaadili iliyo fundishwa na uislamu katika jamii.
  • Pia ametahadharisha chuki za kisiasa na kudharau watu wengine.
  • Hatari kubwa inayo ikumba jamii ni mtu kujiona bora kuliko watu wengine.
  • Kwa mujibu wa Qur’an na hadithi za mtume (s.a.w.w), ni jambo la kawaida kuwepo kwa tofauti za dini na madhehebu.
  • Uislamu umehimiza kulingania dini kwa kutumia hekima na mawaidha mema, sambamba na kutmbua uwepo wa dini na madhehebu mbalimbali.
  • Unatakiwa kulingania imani yako chini ya misingi inayo linda amani, heshima na maelewano katika jamii.
  • Hatari ya kua na fikra za chuki dhidi ya dini au jamii fulani ambazo husababisha mfarakano na uadui, na huleta ugonvi na vita ya wao kwa wao katika jamii.
  • Kujiona bora zaidi ya watu wengine na kua na kiburi, husababisha watu wakutenge na kukufanya adui wao.
Marjaa dini mkuu awafananisha wapiganaji walio leta ushindi na maswaha
Marjaa dini mkuu arejea kusisitiza misingi ya kuishi kijamii na maelew
Marjaa dini mkuu arejea wito wa kuzijali familia za mashahidi na majer
Ziara kwa niaba
Unaweza kujisajili zaidi ya mara moja
Maktaba ya picha za video
Maktaba ya picha za mnato