Habari za Ataba
Khutuba za Ijumaa
12/10/2018
Marjaa Dini mkuu: Tusipo fanya bidii ya kuondoa hatari tunayo ishi nayo ya upotoshaji na uongo mambo yanayo ashiria mmomonyoko wa maadili na kutoweka misingi ya ubinadamu…
Madhumuni muhimu katika khutuba
Marjaa Dani mkuu: Kuelezea tukio la Twafu ni muhimu kihistoria, kijami
Marjaa Dini mkuu: Aliye simama imara na akajitolea katika kupambana na
Marjaa Dini mkuu: Miongoni mwa sifa za watu walio muuwa Hussein (a.s)
Ziara kwa niaba
Maktaba ya picha za video
Maktaba ya picha za mnato