ثبت نام
نام :
پست الکترونیک :
به نیابت از :
24
یک ساعت
پخش مستقیم
عتبات و مراقد مطهر
پانورامای الکفیل
 
17/11/17
همه وظیفه دارند به عناصر و مبانی یک شهروند شايسته که تاثیر مستقیم بر فرد و جامعه یکپارچه دارند، پایبند باشند.
اهم موضوعات نماز جمعه
متن خطبه
  • مرجعیت اعلای جهان تشیع بر محافظت همگان از اموال عمومی تاکید نموده و سوء استفاده از این اموال را به منزله سرقت از شهروندان دانستد.
  • پاکیزگی و میزان نظافت کشور خواه در روزهای عادی و خواه در ایام زیارتی میزان تمدن فردی و جمعی جامعه را بیان می کند.
  • احترام و بزرگداشت کسانی که وظایف و مشاغل محترم و مهمی در جامعه بر عهده ایشان است در ساخت شهروند شایسته نقش دارد.
 
اخبار